ติดต่อโรงพยาบาลธารโต

ที่อยู่ : 104 หมู่ที่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150
โทรศัพท์ : 073-297041