»ประกาศระเบียบปฎิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ โรงพยาบาลธารโต

◷ 25 กรกฎาคม 2566


»ประกาศใช้นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วย โรงพยาบาลธารโต

◷ 25 กรกฎาคม 2566


»ประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ โดยโรงพยาบาลธารโต มีความประสงค์จะดเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน

◷ 13 มกราคม 2566


» ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

◷ 1 มิถุนายน 2565


» ประกาศเรื่องการปรับค่าชำระตรวจคัดกรองโควิด-19

◷ 22 กุมภาพันธ์ 2565


» ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาด Covid-19 จังหวัดยะลา ระลอกเดือนเมษายน 2564

◷ 23 เมษายน 2564


» ประกาศเรื่องจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๕๖๐

◷ 4 ธันวาคม 2563


» ประกาศเรื่องมาตรการในการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019

◷ 21 ธันวาคม 2563


» ประกาศเรื่องจรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๕๖๐

◷ 4 ธันวาคม 2563


» ประกาศเรื่องการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณาสุขและ ลูกจ้างเหมาบริการ

◷ 27 ตุลาคม 2563


» คลินิกแพทย์แผนไทย เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 073297041 ต่อ 140

◷ 30 กันยายน 2563