กลุ่มงานทันตกรรม - ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กลุ่มงานทันตกรรม เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันนี้

ในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ | เวลา 8.30 น. - 16.00 น.

สามารถสอบถามหรือจองคิวได้ที่ โทร : 073297041 ต่อ 117 หรือ @899ynrog