ITA 2564EB 15 : หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

หัวข้อเรื่อง ดาวโหลดไฟล์ วันที่เผยแพร่
Cinque Terre1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศหรือข้อสั่งการ และและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Cinque Terre 11/3/2564
Cinque Terre2. แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานรัฐ
Cinque Terre 11/3/2564
Cinque Terre3. แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานรัฐประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
Cinque Terre 11/3/2564
Cinque Terre4. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
Cinque Terre 11/3/2564
Cinque Terre5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Cinque Terre 11/3/2564
Cinque Terre6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
Cinque Terre

r>


โรงพยาบาลธารโต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
104 หมู่ที่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150
TEL : 073-297041 FAX : 073-297077 ตรวจโรคทั่วไป จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. | นอกเวลาราชการ เวลา 17.00-20.00 น.
Created date is 2020-06-19 09:39:00pm